KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA, BADANIA W KIERUNKU JASKRY (POLE WIDZENIA, GDX, KRZYWA DOBOWA, GONIOSKOPIA, OCT), BADANIA W KIERUNKU AMD I CHORÓB SIATKÓWKI (OCT, ANGIO-OCT, INIEKCJE DOSZKLISTKOWE) W OLSZTYNIE

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA

 • określenie wady wzroku
 • dobór odpowiednich szkieł korekcyjnych
 • badanie w lampie szczelinowej
 • ocena dna oka (trójlustro, soczewka Volka, OCT}
 • płukanie dróg łzowych

BADANIA W KIERUNKU JASKRY

 • badanie pola widzenia
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego tonometrem indukcyjnym ICARE
 • krzywa dobowa
 • gonioskopia (ocena w lampie szczelinowej i OCT)
 • OCT – profil jaskrowy

BADANIA W KIERUNKU AMD I CHORÓB SIATKÓWKI

 • badanie dna oka przy użyciu OCT i ANGIO-OCT
 • iniekcje doszklistkowe z wykorzystaniem preparatu antyVEGF