Instytut Suchego Oka. Diagnostyka i leczenie Zespołu Suchego Oka z wykorzystaniem najnowocześniejszej metody – rewitalizacji gruczołów Meiboma w Olsztynie.

Zespół suchego oka jest wieloczynnikową chorobą powierzchni oka charakteryzującą się utratą homeostazy filmu łzowego (homeostaza to zdolność do stałego utrzymania właściwości fizyko chemicznych w różnych warunkach środowiskowych) z towarzyszącymi objawami ocznymi, w...