WIZYTA LEKARSKA
dr n. med. Maria Dowgird 220 zł
specjalista chorób oczu Beata Szarejko 200 zł
specjalista chorób oczu Tomasz Żebrowski 200 zł
BADANIA OKULISTYCZNE
krzywa dobowa + konsultacja lekarska 100 zł
GDX 80/50 zł (dwoje oczu/jedno oko)
pole widzenia 60/40 zł (dwoje oczu/jedno oko)
OCT plamki 120/80 zł (dwoje oczu/jedno oko)
OCT profil jaskrowy - ONH, GCC, HRT 160/120 zł (dwoje oczu/jedno oko)
OCT profil jaskrowy - ONH, GCC, HRT + przedni odcinek (pomiar kąta przesączenia) 180/140 zł (dwoje oczu/jedno oko)
angio-OCT 160/120 zł (dwoje oczu/jedno oko)
tonometria z pachymetrią Puff 30/15 zł (dwoje oczu/jedno oko)
tonometria Icare 35/25 zł (dwoje oczu/jedno oko)
meibografia 100 zł
osmometria 150/80 zł (dwoje oczu/jedno oko)
test Schirmera 45 zł
egzoftalmometria (badanie wytrzeszczu oczu) 40 zł
autorefraktometria + tonometria z pachymetrią 40/30 zł (dwoje oczu/jedno oko)
gonioskopia / badanie siatkówki w trójlustrze 60/40 zł (dwoje oczu/jedno oko)
badanie kontrolne w trakcie leczenia AMD i DMO z badaniem OCT (po każdej iniekcji) 140 zł
ZABIEGI
kwalifikacja do zabiegu 100 zł
usunięcie gradówki 500 zł
usunięcie kaszaka 500 zł
usunięcie brodawki, rogu skórnego 200 - 500 zł
usunięcie kępek żółtych 400 zł
chirurgia powiek + 3 maski przyspieszające gojenie 4000 zł
chirurgia powiek dolnych 6000 zł
radiofrekwencja (okolice oczu) - seria czterech zabiegów (pakiet) 1500 zł
radiofrekwencja (okolice oczu) - pierwszy zabieg 500 zł
radiofrekwencja (okolice oczu) - drugi zabieg 400 zł
radiofrekwencja (okolice oczu) - trzeci zabieg 400 zł
radiofrekwencja (okolice oczu) - czwarty zabieg 200 zł
radiofrekwencja (cała twarz) - seria czterech zabiegów (pakiet) 2500 zł
radiofrekwencja (cała twarz) - pierwszy zabieg 800 zł
radiofrekwencja (cała twarz) - drugi zabieg 700 zł
radiofrekwencja (cała twarz) - trzeci zabieg 700 zł
radiofrekwencja (cała twarz) - czwarty zabieg 300 zł
radiofrekwencja (twarz, szyja, dekolt) - seria czterech zabiegów (pakiet) 3000 zł
radiofrekwencja (twarz, szyja, dekolt) - pierwszy zabieg 1000 zł
radiofrekwencja (twarz, szyja, dekolt) - drugi zabieg 900 zł
radiofrekwencja (twarz, szyja, dekolt) - trzeci zabieg 800 zł
radiofrekwencja (twarz, szyja, dekolt) - czwarty zabieg 300 zł
płukanie dróg łzowych 100/60 zł (dwoje oczu/jedno oko)
INIEKCJE DOSZKLISTKOWE
Lucentis 1500 zł (jeden zastrzyk)
Beovu 2000 zł (jeden zastrzyk)
LECZENIE "SUCHEGO OKA"
badanie osmolarności z użyciem aparatu TEAR LAB 150 zł
meibografia 100 zł
1 zabieg rewitalizacji gruczołów Meiboma z użyciem aparatu EYE LIGHT (dwoje oczu) 300 zł
4 zabiegi rewitalizacji gruczołów Meiboma z użyciem aparatu EYE LIGHT (dwoje oczu) 1050 zł