WIZYTA LEKARSKA
dr n. med. Maria Dowgird 200 zł (pierwsza) 180 zł (następna)
specjalista chorób oczu Beata Szarejko 160 zł
specjalista chorób oczu Tomasz Żebrowski 160 zł
BADANIA OKULISTYCZNE
krzywa dobowa + konsultacja lekarska 100 zł
GDX 80/50 zł (dwoje oczu/jedno oko)
pole widzenia 50/30 zł (dwoje oczu/jedno oko)
OCT plamki 120/80 zł (dwoje oczu/jedno oko)
OCT profil jaskrowy - ONH, GCC, HRT 140/100 zł (dwoje oczu/jedno oko)
OCT profil jaskrowy - ONH, GCC, HRT + przedni odcinek (pomiar kąta przesączenia) 160/120 zł (dwoje oczu/jedno oko)
angio-OCT 160/120 zł (dwoje oczu/jedno oko)
tonometria z pachymetrią Puff 30/15 zł (dwoje oczu/jedno oko)
tonometria Icare 35/25 zł (dwoje oczu/jedno oko)
meibografia 100 zł
osmometria 120/60 zł (dwoje oczu/jedno oko)
test Schirmera 45 zł
egzoftalmometria (badanie wytrzeszczu oczu) 40 zł
autorefraktometria + tonometria z pachymetrią 40/30 zł (dwoje oczu/jedno oko)
gonioskopia / badanie siatkówki w trójlustrze 60/40 zł (dwoje oczu/jedno oko)
badanie kontrolne w trakcie leczenia AMD i DMO z badaniem OCT (po każdej iniekcji) 140 zł
ZABIEGI
kwalifikacja do zabiegu 100 zł
usunięcie gradówki 500 zł
usunięcie kaszaka 500 zł
usunięcie brodawki, rogu skórnego 200 - 500 zł
usunięcie kępek żółtych 400 zł
chirurgia powiek + 3 maski przyspieszające gojenie 4000 zł
płukanie dróg łzowych 100/60 zł (dwoje oczu/jedno oko)
INIEKCJE DOSZKLISTKOWE
Lucentis 1500 zł (jeden zastrzyk)
LECZENIE "SUCHEGO OKA"
badanie osmolarności z użyciem aparatu TEAR LAB 120 zł
meibografia 100 zł
1 zabieg rewitalizacji gruczołów Meiboma z użyciem aparatu EYE LIGHT (dwoje oczu) 300 zł
4 zabiegi rewitalizacji gruczołów Meiboma z użyciem aparatu EYE LIGHT (dwoje oczu) 1050 zł