Czym jest i jak leczyć zespół suchego oka?

Słyszymy czasem o suchym oku, zwykle kojarząc je z brakiem łez i z kroplami nawilżającymi. Zespół suchego oka to potoczna nazwa dolegliwości będącej skutkiem zaburzeń filmu łzowego, a więc zbyt małej ilości łez lub ich nieprawidłowego składu. Objawy sugerujące...

Instytut Suchego Oka. Diagnostyka i leczenie Zespołu Suchego Oka z wykorzystaniem najnowocześniejszej metody – rewitalizacji gruczołów Meiboma w Olsztynie.

Zespół suchego oka jest wieloczynnikową chorobą powierzchni oka charakteryzującą się utratą homeostazy filmu łzowego (homeostaza to zdolność do stałego utrzymania właściwości fizyko chemicznych w różnych warunkach środowiskowych) z towarzyszącymi objawami ocznymi, w...